mini dyktafon

Mini dyktafony

mini dyktafon prezentacja

Mini dyktafon przeznaczony jest do pozyskiwania informacji głosowych w niestandardowych warunkach rejestracji. Nasze mini dyktafony charakteryzują się  małymi gabarytami, długim czasem rejestracji, wysokim poziomem modulacji. Produkowane są w oparciu o półprodukt importowany z Izraela. Nasze mini dyktafony posiadają  dodatkowe udogodnienia eksploatacyjne takie jak mikrofon zewnętrzny na kablu lub mocowania poprzez zainstalowane magnesy neodymowe. Posiadamy w ofercie mini dyktafony aktywowane głosem. Opcja ta zapewnia oszczędność pamięci i w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie wykonanych nagrań.

Wykonaliśmy również mini dyktafon z blokadą dostępu do wykonanych nagrań. Jedynie osoba posiadająca odpowiedni „klucz” może dokonać odsłuchu wykonanych nagrań. Przede wszystkim  mini dyktafony zapisują nagrania w standardzie wav.  Mamy w naszej ofercie mini dyktafony pracujące także w standardzie mp3.  Charakteryzują się one bardzo dużą czułością pozwalającą na rejestracje głosu ze znacznie większej odległości niż klasyczne mini dyktafon pracujące w standardzie wav. Poniżej prezentujemy proste doświadczenie, którego celem było wykazanie poziomu jakości nagrania w standardzie wav i w mp3. My wykonujemy  nagrania na dwóch  jednocześnie włączonych mini dyktafonach w idealnie takich samych warunkach zewnętrznych.

Pomiary porównawcze Mini Dyktafonów 

Nagranie wykonane mini dyktafonem KS-280 zapisującym nagranie w standardzie wav.

mini dyktafon KS-280A


Nagranie wykonane mini dyktafonem KP-320 zapisującym nagranie w standardzie mp3.
mini dyktafon mp3 SD

Podsumowując efekt tych nagrań można jednoznacznie stwierdzić że standard mp3 zapewnia znacznie wyższą  jakość nagrań. 

 Odsłuch wykonanych nagrań.

mini dyktafon mp3 SD

Dodatkową zaletą min dyktafonu KP-320 jest możliwość natychmiastowego odsłuchu wykonanych nagrań poprzez każdy telefon komórkowy posiadający stosowna aplikacje. Każdy system zapisu (wav , mp3) ma swoje wady i zalety. Niezaprzeczalną zaletą zapisu mp3 jest doskonała jakość wykonanych nagrań. Wadą jest fakt że wykonane nagrania jest w jednym pliku co wydłuża czas potrzebny do odsłuchu. Standard mp3 pochłania znacznie więcej pamięci oraz zużywa znacznie więcej prądu. Zaletą standardu wav jest to że wykonane nagranie jest podzielone na pliki cztero godzinne. Ponadto każdy plik ma datę i godzinę jego wykonania. Do obróbki nagrań należny wykorzystywać darmowe w pełni profesjonalne oprogramowania takie jak np. AudaCity. Oprogramowanie to pozwala na odszumianie nagrań i korektę częstotliwości. Przede wszystkim główną zaletą AudaCity jest odczyt na osi czasu momentu zaistnienia konkretnej wypowiedzi w zarejestrowanym nagraniu. Mini dyktafon zarejestruje dowolną rozmowę w określonym czasie.

mini dyktafon VOX

Prezentujemy nagranie wykonane mini dyktafonem z włączoną funkcją aktywacja głosem. Aktywacja powoduje prowadzenie nagrania przez okres 15 s po zaistnieniu ciszy. Po upływie tego czasu mini dyktafon przestaje nagrywać i czeka na ponowne pojawienie się sygnału akustycznego na poziomie 40 dB. Sygnał ten spowoduje natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania – rejestracji. Przerwa 1 trwała w czasie realnym ok. 15 s. Przerwa 2 trwała w czasie realnym 30 s. Włączona funkcja aktywacji głosem spowodowała że zapis pojawił się nie po 30 sekundach jak to miało miejsce w rzeczywistości ale po upływie 15 sekund.

Do odtwarzanie nagranych plików polecamy darmową wersje WavePad. Program ten pozwala odsłuchiwać zarówno  nagrania w standardzie wav jak i  w mp3. Po rozciągnięciu zapisu widzimy wyraźne miejsca gdzie nie występuje głos i możemy ręcznie „przeskoczyć te obszary”.    https://wavepad.softonic.pl

Przykłady kamuflażu mini dyktafonów

Powyżej są prezentowane przykładowe możliwości ukrycia mini dyktafonu w trakcie rejestracji rozmów bezpośrednich. Każda osoba która kupuje mini dyktafon jest poinstruowania o sposobie jego ukrycia oraz o procedurze prowadzenia rozmowy w celu pozyskania maksymalnej ilości informacji kluczowych. Osoba ta jest także poinstruowana o sposobie zachowania się po zakończeniu nagrywanej rozmowy. Mini dyktafon prawidłowo używany jest źródłem sukcesu.

Aspekt prawny nagrywania rozmów z drugą osobą.

nagrywanie rozmów a prawo

Nagrywanie rozmów w których uczestniczymy.
Treść art. 267 k.k. mówi o uzyskiwaniu dostępu do informacji nieprzeznaczonej dla osoby, która nagrywa rozmowę. Skoro jednak osoba nagrywająca rozmowę jest jej uczestnikiem, to treść prowadzonej rozmowy jest przeznaczona dla niej i nie sposób twierdzić, aby nagrywała treść dla niej nieprzeznaczoną. A co za tym idzie nagrywanie rozmów, w których się bierze udział, nie może być traktowane jako popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 267 k.k. Brak odpowiedzialności z art. 267 k.k. nie wyklucza możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej z art. 23 k.c. Nagrywanie rozmowy bez zgody rozmówcy może być traktowane jako naruszenia dóbr osobistych.

Praktycznie każdy przypadek jest rozpatrywany oddzielnie, a ewentualne wnioski czy dobra osobiste osoby nagrywanej są naruszone, będzie można ustalić dopiero w toku  powództwa cywilnego wniesionego przez osobę nagrywaną. W mojej ocenie większość przypadków nagrywania rozmów, w których uczestniczy nagrywający, ma to na celu udowodnienie drugiej stronie stanu faktycznego. W związku z tym nie może być mowy o naruszenie dóbr osobistych. Reasumując, nagrywanie rozmów w prawie karnym jest unormowane jednoznacznie, natomiast w prawie cywilnym przepisy pozwalając na interpretacji, jednak w większości przypadków należy przyjąć, że nagranie rozmowy, w której bierze udział nagrywający jest dopuszczalne, gdy istnieją przesłanki ochrony naszych interesów. Poinformowanie drugiej strony o  nagrywaniu rozmowy, może w istotny sposób wpłynąć na treści, które nagramy. Niezależnie od nagrywania rozmowy, należy zadbać o obecność świadków, którzy w przypadku sprawy sądowej będą mogli zaświadczyć treść nagranych rozmów. 

 mini dyktafon

Zapraszany do zapoznania się z naszą oferta mini dyktafonów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *