Mini dyktafon Warszawa

mini dyktafon

mini dyktafony o różnych czasach nagrywania od 20 godzin do 280 godzin

         Specjalizujemy się w praktycznym wykorzystywaniu technik operacyjnych. Jednym z naszych produktów jest mini dyktafon o bardzo wyrafinowanych parametrach technicznych. Zarówno gabaryty jak i jakość nagrań mogą zaspokoić najbardziej wymagających profesjonalistów. Nagrywanie rozmów bezpośrednich ułatwią nasze mini dyktafony.

         Prezentowane poniżej modele dyktafonów przeznaczone są do prowadzenie rejestracji akustycznej w  długich przedziałach czasowych a także do nagrywania rozmów bezpośrednich. Naszym klientom oferujemy również kompendium wiedzy praktycznej niezbędnej przy zakupie oraz eksploatacji tego typu mini dyktafonów szpiegowskich. Wszystkie nasze dyktafony posiadają magnesy neodymowe co w znacznym stopniu ułatwia dyskretne instalowanie ich.

Nasze dyktafony włączane są mechanicznie przełącznikiem on/off lub poprzez system aktywacji nagrania dźwiękiem na poziomie 40 dB. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zaoszczędzenie pamięci mini dyktafonów ponieważ dyktafon nie nagrywana gdy  jest cisza.

Nasza oferta dyktafonów dla detektywów

mini dyktafon 280A
Mini Dyktafon KS-280 A.

Dyktafon KS-280 A przeznaczony jest do rejestraji w pomieszczeniach. Przede wszystkim zapewnia nagranie ok. 280 godzin. Ponadto posiada zewnętrzny mikrofon umieszczony na kablu o długości ok 2 cm. Pozwala to na wygodne ukrycie rejestratora w dowolnym miejscu. Rejestrator posiada ponadto zamontowany magnes do wygodnego mocowania do metalowych powierzchni. Akumulator jest ładowany ładowarka do telefonu komórkowego.

420,00 
mini dyktafon mp3
Mini dyktafon KP-320.

Prezentowany dyktafon umożliwia wykonanie nagrania w standardzie mp3. Dzięki temu możemy wykonać nagranie o bardzo wysokiej jakości. Dodatkową zaletą tego dyktafonu jest fakt że nagranie jest wykonywane na karcie SD co umożliwia szybkie fizyczne zabezpieczenie pozyskanych nagrań. Całość nagrania wykonane jest w jednym pliku. Odsłuch wykonanych nagrań jest możliwy na każdym komputerze.

350,00 
mini dyktafon 140
Mini dyktafon KS-140.

Słuzy do nagrywania rozmów w pomieszczeniach w okresie ok. 140 godzin. Nagrania są wykonywane w plikach cztero godzinnych. Ponadto każdy plik jest datowany to znaczy posiada informacje o dacie i godzinie wykonania nagrania. Dyktafon posiada akumulator o pojemności 1000 mAh co gwarantuje stu procentowe wykorzystanie jego pamięci. Łaowanie akumulatora można prowadzić każdym zailaczem 5 V.

350,00 
mini dyktafon 140 A
Mini dyktafon KS-140 A.

KS-140A pozwala na nagrywania rozmów w pomieszczeniach w okresie ok. 140 godzin. Posiada zewnętrzny mikrofon umieszczony na kablu o długości ok 2 cm. Pozwala to na wygodne ukrycie rejestratora. Rejestrator posiada ponadto zamontowany magnes do wygodnego mocowania. Ładowanie akumulatora można wykonać każdą ładowarka do telefonu komórkowego lub skorzystać z USB komputera. Nagrania są wykonywane w plikach cztero godzinnych.

370,00 
mini dyktafon 280
Mini dyktafon KS-280.

Mini dyktafon KS-280 umożliwia nagrywanie rozmów w okresie ok. 280 godzin. Ładowanie akumulatora można wykonać każdą ładowarka do telefonu komórkowego lub skorzystać z USB komputera. Mini dyktafon KS-280 posiada własny kontroler ładowania pozwalający na bezpieczne ładowanie akumulatora a także na bezpieczne rozładowanie do poziomu 2,5 V. Nagrania są wykonywane w plikach cztero godzinnych.

400,00 
mini dyktafon -70 godzin

Nagrywa 70 godzin rozmów. Rejestrator posiada ponadto zamontowany magnes do wygodnego mocowania. Ładowanie akumulatora można wykonać każdą ładowarka do telefonu komórkowego lub skorzystać z USB komputera. Nagrania są wykonywane w plikach cztero godzinnych. Każdy plik jest datowany to znaczy posiada informacje o dacie i godzinie wykonania nagrania. Mini dyktafon KS-70 wyposażony jest w specjalny kabel USB pozwalający na odczyt wykonanych nagrań.

400,00 
Podsłuch z nagrywaniem sterowany komórką
Podsłuch z nagrywaniem.

Podsłuch z nagrywaniem przeznaczony jest do wykonywania nagrań bezpośrednich. Sterowanie mini dyktafonem odbywa się poprzez wysyłanie stosownych komend w poprzez SMS. Nagrywany materiał gromadzony jest na karcie SD zainstalowanej w dyktafonie. Łącząc się z numerem karty SIM można prowadzić odsłuch bezpośredni otoczenia.

600,00 
Dyktafon z blokadą dostepu
Mini dyktafon z blokadą odczytu

Mini dyktafon z blokadą odczytu przeznaczony jest do nagrywania długo okresowego. Czas ciągłego nagrywania to okres 280 godzin czyli ok. 11 dni. Dyktafon zaopatrzony jest w specjalny kabel USB umożliwiający wysłuchanie wykonanych nagrań. Użycie innego kabla USB uniemożliwia wykonania odsłuchu wykonanych nagrań. Rozwiązanie to gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Nagranie jest podzielone na pliki po cztery godziny każdy. Pliki te są wykonane w standardzie WAW.

400,00 
mini dyktafon 20
Mini dyktafon KS-20

Mini dyktafon KS-20 służy do nagrywania rozmowy bezpośrednie. Mały gabaryt KS-20 umożliwia dyskretne jego ukrycie. Kobiety często umieszczają go w biustonoszu a mężczyźni np. w krawacie lik kieszeni koszuli. Ponadto dyktafon posiada pamięć 4 GB co pozwala zgromadzić w pamięci ok. 70 godzin nagrań. Przy dłuższych nagraniach tworzone są pliki cztero godzinne. Każdy taki plik posiada w swoim opisie datę i godzinę jego wykonania. Projektując ten mini dyktafon zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na jego małe gabaryty.

300,00 

Dyktafon KS1 SIM przesyła nagrania na pocztę e-mail

dyktafon KS1 SIMDyktafon KS1 SIM przesyła nagrania na pocztę e-mail i przeznaczony jest do nagrywania rozmów w  pomieszczeniach. Sterowany jest komendami wysyłanymi poprzez  wiadomości SMS. Nagrania są realizowane w plikach 0,5  godzin. Nagrania są przesyłane na wskazany adres poczty e-mail. 

KS1 SIM

Doskonałym uzupełniniem KS1 SIM jest moduł podsłuchowy KS012. Moduł powiadamia nas o rozpoczętej rozmowie i umożliwia prowadzenie podsłuchu online. Zasilany jest akumulatorem o pojemności 6800 mAh.  Wymiary 6,5 x 4 x 2,5 cm. Niezaprzeczalną zaletą profesjonalnego dyktafonu z łącznością poprzez GSM jest to że wysyła wykonane nagrania bezpośrednio na adres poczty i pomija konieczność korzystania z łączności WiFi. Mini dyktafon KS1 SIM umożliwia dyskretne nagranie rozmów w trakcie spotkań. 

Odczyt skasowanych nagrań.
UFED 4PC

mini dyktafon Warszawa

Odczyt skasowanych nagrań z dyktafonu wykonujemy systemem UFED. System ten został stworzony przez Izraelską firmę CELLEBRITE Tel Aviv. Należy nadmienić że firma ta jest współtwórca słynnego systemu Pegazus. UFED 4PC pozwala na odzyskanie wszystkich nagrań usuniętych poprzez standardowe wykonania procedury „DELETE”.

Procedura ta kasuje adresy dostępu do nagrania, natomiast samo nagrania nadal istnieje do momentu nadpisania przez inne pliko z nagraniami. Jeżeli w dyktafonie zostało wykonane formatowanie pamięci odczyt z wykorzystaniem UFED 4PC nie przywróci skasowanych nagrań. W tym przypadku należy stosowań inne czasochłonne i kosztowne metody.

Poniżej prezentujemy odczyt skasowanych nagrań.

odczyt mini dyktafonu na UFED 4PC

Badanie dyktafonu zostało przeprowadzone systemem  UFED 4PC . W wyniku odczytu otrzymano następujące informacje:

 1. Typ przeprowadzonej ekstrakcji.
 2. Data i godzina wykonania odczytu.
 3. Ilość źródeł danych w chmurze które mogą podlegać ekstrakcji aplikacja UFED Cloud Analizer.
 4. Ilość aplikacji w badanym dyktafonie.
 5. Ilość istniejących nagrań w badanym dyktafonie. Czerwona cyfra w nawiasie sygnalizuje ilość nagrań skasowanych.
 6. Ilość danych bez kategorii.

odczyt testowy dyktafonu

Obok prezentowany jest szczegółowy wykaz nagrań istniejących w badanym mini dyktafonie:

 1. Odczytano pliki skasowane z podaniem daty i godziny ich wykonania.
 2. Odczytano nagrania nieskasowane z podaniem daty i godziny ich wykonania.

Odczyt wykonywany jest przez biegłego sądowego co umożliwia przedłożenie pozyskanego materiału w trakcie postepowania sądowego.

Odczyt skasowanych nagrań jest niemożliwy w przypadku sformatowania pamięci dyktafonu. Istnieją także profesjonalne  oprogramowania wymazujące bezpowrotnie informacji z nośników.  

Telefon kontaktowy 501-159-03

e-mail biuro@podsluch.pl

Nagrywanie  w trakcie przypadkowego spotkania na mini dyktafon

Często dochodzi do rejestracji rozmów w trakcie przypadkowych spotkań. Mini dyktafon Warszawa. W takich sytuacjach włączenie dyktafonu jest praktycznie nie możliwe. Jeżeli istnieje podejrzenie zaistnienia takiego scenariusza należny mini dyktafon włączyć  i umieścić go w odpowiednim miejscu przed wyjściem z domu.

Kobiety najczęściej wkładają go w biustonosz. Jeżeli w trakcie spotkania dochodzi do np. agresji fizycznej ze strony współrozmówcy osoba nagrywająca powinna opisywać zaistniałą sytuacje poprzez wypowiedzi typu : „dlaczego mnie uderzyłeś,”. Po odbytym spotkaniu należny także wypowiedzieć formułą : „nazywam sie Kowalska i rozmawiałam z Jankowskim, dzisiaj jest 14 grudnia i rozmawialiśmy o kapuście”. Tego typu informacja pozwala na zidentyfikowanie rozmówcy, określenie czasu odbytej rozmowy oraz na opis tematu rozmowy. Nagrania do rozwodu wykonywane są w warunkach powyżej opisanych. Mini dyktafon Warszawa.

mini dyktafon

Miejsca w których są umieszczane mini dyktafony.

Nagrywanie rozmów w trakcie zaplanowanego spotkania na mini dyktafon

Kluczem do sukcesu czyli do wykonania prawidłowego nagrania w tym przypadku jest wybór miejsca w którym umieścimy  dyktafon. Kobiety najczęściej umieszczają rejestratory w biustonoszach lub torebkach. Panowie wybierają krawaty lub kieszenie koszul czy marynarek. Bardzo ważną sprawą jest to aby nagrywający „trzymał swoje emocje na wodzy”. W trakcie rozmowy należy dążyć uzyskania informacji krytycznych w postaci dat, nazwisk lub innych szczegółów dotyczących omawianego problemu.

Należy dążyć do tego aby współrozmówca podał sowie imię  lub nazwisko.  Po zakończeniu rozmowy należy wypowiedzieć formułę opisana powyżej. Pozwala ona na identyfikacje osób biorących udział w rozmowie a także na określeniu tematu i czasu odbytej rozmowy.

nagrania do rozwodu

Nagrania do rozwodu w aspekcie przepisów prawa

Nie istnieją jednoznaczne przepisy mówiące o nielegalności wykonywania nagrań akustycznych bez powiadomienia o tym fakcie współrozmówcy. Na pewno nagranie takie jest źródłem wiedzy dla prawnika, który nas reprezentuje. Należy pamiętać że to co mówimy prawnikowi jest traktowane przez niego jako jedna z dwóch wersji zdarzenia. Tylko przedstawienie stosownych dowodów uwiarygodnia naszą wersje wydarzeń.

Czy dowód tego typu będzie uznany na wokandzie zależy od decyzji sędziego prowadzącego postępowanie. Nagrania takie są uznawane na wokandzie w procesach cywilnych a zwłaszcza jako nagrania do rozwodu. Oferowane dyktafony idealnie nadają się do wykonywania nagrań do rozwodu. Nagrania te są dużym ułatwieniem dla prawnika prowadzącego nasz rozwód. Rozwodowe nagrania mogą być cennym źródłem informacji.

 

Jak należy czytacz oferty sprzedaży mini dyktafonów

 1. Podawany czas nagrywania czyli długość nagrania zależy jedynie od pojemności pamięci oraz od pojemności źródła zasilania. Np. dyktafon z pamięcią 4 GB i zasilany akumulatorem o pojemności 110 mAh będzie nagrywał ok. 20 godzin. Ten sam dyktafon z akumulatorem 330 mAh będzie nagrywał ok. 70 godzin.
 2. Dyktafony z aktywacją nagrywania dźwiękiem (głosem) przeważnie nagrywają w sposób ciągły. Oznacza to że wszystkie odcinki nagrane po zaktywowaniu nagrywania są umieszczane w jednym pliku. Oczywiście oszczędzamy pojemność pamięci ale nagrania nie posiadają korelacji akustycznej ich wykonania. Mówiąc wprost  nie wiemy kiedy zostały wykonane.
 3. Oferowane mini dyktafony na polskim rynku nagrywają w standardzie wav i mp3. Standard mp3 zapewnia  uzyskanie znacznie lepszej jakości nagrania, ale wymaga większej pamięci i jest bardziej energochłonny. 
 4. Ze względów praktycznych najlepsze dyktafony to takie które nagrywają w plikach po 4 godziny i każdy z tych plików w sowiej nazwie posiada datę i godzinę wykonania. Pozwala to na precyzyjne osadzenie nagranego materiału na osi czasu.

Co powinieneś wiedzieć przy zakupie mini dyktafonu:

~ czy nagranie jest wykonywane w jednym pliku co bardzo utrudnia odsłuch

~ nagranie powinno być podzielone na mniejsze części i opisane datą i godziną jego wykonania.

~ gwarancja dobrego nagrania z odległości 10-25 m jest marketingowym oszustwem.

~ aktywacja głosem nagrania posiada wiele mankamentów i nie należy jej stosować

~ nagranie z aktywacją jest wykonane w jednym pliku co utrudnia jego  odsłuch

~chowając  mini dyktafon  z aktywacją wymuszamy wyższy poziom sygnału aktywującego i dyktafon może się nie włączyć

~ w praktyce czas nagrania zależy od pojemności akumulatora
~ np. w pamięci 4 GB można nagrać ok. 70 godzin w standardzie WAW pod warunkiem że akumulator posiada pojemność ok. 400 mA

Nasza lokalizacja, nagrania do rozwodu

W trakcie odbioru osobistego mini dyktafonów  omawiamy wszystkie aspekty prawidłowej eksploatacji dyktafonu. Prezentujemy odsłuch nagrania testowego wykonanego w obecności klienta.

Wyjaśniamy także kruczki marketingowe oraz nieprawdziwe zapewnienia stosowane przez tzw. „konkurencję„. Każdy rejestrator sprzedawany jest z kablem USB do transmisji danych.

Mini dyktafon Warszawa

Odbiór w siedzibie  Euro-Soft

Salon sprzedaży.

Instrukcja w języku polskim.

14 dni na zwrot.

CHU Bemowo pawilon nr. 5

Mini dyktafon logo

Odpowiemy natychmiast na każde Twoje pytanie .