mini dyktafon

Mini dyktafony

mini dyktafon prezentacja

Mini dyktafon przeznaczony jest do pozyskiwania informacji głosowych w niestandardowych warunkach rejestracji. Nasze mini dyktafony charakteryzują się  małymi gabarytami, długim czasem rejestracji, wysokim poziomem modulacji. Mają dodatkowe udogodnienia eksploatacyjne takie jak mikrofon zewnętrzny na kablu lub mocowania poprzez zainstalowane magnesy neodymowe. Posiadamy w ofercie mini dyktafony aktywowane głosem. Opcja ta zapewnia oszczędność pamięci i w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie wykonanych nagrań.

Wykonaliśmy również mini dyktafon z blokadą dostępu do wykonanych nagrań. Jedynie osoba posiadająca odpowiedni „klucz” może dokonać odsłuchu wykonanych nagrań. Przede wszystkim  mini dyktafony zapisują nagrania w standardzie wav.  Mamy w naszej ofercie mini dyktafony pracujące także w standardzie mp3.  Charakteryzują się one bardzo dużą czułością pozwalającą na rejestracje głosu ze znacznie większej odległości niż klasyczne mini dyktafon pracujące w standardzie wav. Poniżej prezentujemy proste doświadczenie, którego celem było wykazanie poziomu jakości nagrania w standardzie wav i w mp3. My wykonujemy  nagrania na dwóch  jednocześnie włączonych mini dyktafonach w idealnie takich samych warunkach zewnętrznych.

Pomiary porównawcze Mini Dyktafonów 

mini dyktafon KS-280KS-280A 
Nagranie wykonane mini dyktafonem KS-280 zapisującym nagranie w standardzie wav.

 

mini dyktafon KP-320mini dyktafon KP-320
Podobnie wykonaliśmy nagranie mini dyktafonem KP-320 zapisującym nagranie w standardzie mp3.
Podsumowując efekt tych nagrań można jednoznacznie stwierdzić że standard mp3 zapewnia znacznie większą jakość nagrań. 

Każdy system zapisu (wav , mp3) ma swoje wady i zalety. Niezaprzeczalną zaletą zapisu mp3 jest doskonała jakość wykonanych nagrań. Wadą jest fakt że wykonane nagrania jest w jednym pliku co wydłuża czas potrzebny do odsłuchu. Standard mp3 pochłania znacznie więcej pamięci oraz zurzywa znacznie więcej prądu. Zaletą standardu wav jest to że wykonane nagranie jest podzielone na pliki cztero godzinne. Ponadto każdy plik ma datę i godzinę jego wykonania. Do obróbki nagrań należny wykorzystywać darmowe w pełni profesjonalne oprogramowania takie jak np. AudaCity.
Oprogramowanie to pozwala na odszumianie nagrań i korektę częstotliwości. Przede wszystkim główną zaletą AudaCity jest odczyt na osi czasu momentu zaistnienia konkretnej wypowiedzi w zarejestrowanym nagraniu. Mini dyktafon zarejestruje dowolną rozmowę w określonym czasie.

Przykłady kamuflażu mini dyktafonów

przykładowe kamuflaże

Powyżej prezentujemy przykładowe możliwości ukrycia mini dyktafonu w trakcie rejestracji rozmów bezpośrednich. Każda osoba kupująca mini dyktafon jest poinstruowania o sposobie jego ukrycia oraz o procedurze prowadzenia rozmowy w celu pozyskania maksymalnej ilości informacji kluczowych. Osoba ta jest także poinstruowana o sposobie zachowania się po zakończeniu nagrywanej rozmowy. Mini dyktafon prawidłowo użyty może być źródłem sukcesu.

nagrywanie rozmów a prawo

Nagrywanie rozmów w których uczestniczymy.
Treść art. 267 k.k. mówi o uzyskiwaniu dostępu do informacji nieprzeznaczonej dla osoby, która nagrywa rozmowę. Skoro jednak osoba nagrywająca rozmowę jest jej uczestnikiem, to treść prowadzonej rozmowy jest przeznaczona dla niej i nie sposób twierdzić, aby nagrywała treść dla niej nieprzeznaczoną. A co za tym idzie nagrywanie rozmów, w których się bierze udział, nie może być traktowane jako popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 267 k.k. Brak odpowiedzialności z art. 267 k.k. nie wyklucza możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej z art. 23 k.c. Nagrywanie rozmowy bez zgody rozmówcy może być traktowane jako naruszenia dóbr osobistych.

Aspekty prawne nagrywania rozmów na mini dyktafony

Praktycznie każdy przypadek jest rozpatrywany oddzielnie, a ewentualne wnioski czy dobra osobiste osoby nagrywanej są naruszone, będzie można ustalić dopiero w toku  powództwa cywilnego wniesionego przez osobę nagrywaną. W mojej ocenie większość przypadków nagrywania rozmów, w których uczestniczy nagrywający, ma to na celu udowodnienie drugiej stronie stanu faktycznego. W związku z tym nie może być mowy o naruszenie dóbr osobistych. Reasumując, nagrywanie rozmów w prawie karnym jest unormowane jednoznacznie, natomiast w prawie cywilnym przepisy pozwalając na interpretacji, jednak w większości przypadków należy przyjąć, że nagranie rozmowy, w której bierze udział nagrywający jest dopuszczalne, gdy istnieją przesłanki ochrony naszych interesów. Poinformowanie drugiej strony o  nagrywaniu rozmowy, może w istotny sposób wpłynąć na treści, które nagramy. Niezależnie od nagrywania rozmowy, należy zadbać o obecność świadków, którzy w przypadku sprawy sądowej będą mogli zaświadczyć treść nagranych rozmów. 

 mini dyktafon

Zapraszany do zapoznania się z naszą oferta mini dyktafonów.