Odczyt skasowanych nagrań

odczyt skasowanych nagrań

Odczyt skasowanych nagrań. na dyktafon wykonujemy systemem UFED 4PC. System ten został stworzony i systematycznie aktualizowany przez Izraelską firmę CELLEBRITE Tel Aviv. Należy nadmienić że firma ta jest współtwórca słynnego systemu Pegazus. UFED 4PC pozwala na odzyskanie wszystkich nagrań usuniętych poprzez standardowe wykonania procedury „DELETE”. Procedura ta kasuje adresy dostępu do nagrania, natomiast samo nagrania nadal istnieje do momentu nadpisania przez inne pliko z nagraniami. Jeżeli w dyktafonie zostało wykonane formatowanie pamięci odczyt z wykorzystaniem UFED 4PC nie przywróci skasowanych nagrań. W tym przypadku należy stosowań inne czasochłonne i kosztowne metody.

Poniżej prezentujemy procedure odczytu

odczyt mini dyktafonu na UFED 4PC

Badany dyktafon został podłączony do UFED 4PC . Wykonano odczyt w ekstrakcji fizycznej. Otrzymano następujące informacje:

  1. Typ przeprowadzonej ekstrakcji.
  2. Data i godzina wykonania odczytu.
  3. Ilość źródeł danych w chmurze które mogą podlegać ekstrakcji aplikacja UFED Cloud Analizer.
  4. Ilość aplikacji w badanym dyktafonie.
  5. Ilość istniejących nagrań w badanym dyktafonie. Czerwona cyfra w nawiasie sygnalizuje ilość nagrań skasowanych.
  6. Ilość danych bez kategorii.

odczyt testowy dyktafonu

Obok prezentowany jest szczegółowy wykaz nagrań istniejących w badanym dyktafonie:

  1. Odczytano pliki skasowane z podaniem daty i godziny ich wykonania.
  2. Odczytano nagrania nieskasowane z podaniem daty i godziny ich wykonania.

Odczyt wykonywany jest przez biegłego sądowego co umożliwia przedłożenie pozyskanego materiału w trakcie postepowania sądowego.

Telefon kontaktowy 501-159-03

e-mail biuro@podsluch.pl

Należy nadmienić że wszystkie czynności związane z odczytem nagrań z dyktafonu w tym nagrań skasowanych wykonuje biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie (DAM 5111-266-19, ADM 5111-693-17).  Nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na użycie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu dowodowym. Do grona naszych klientów należę instytucje państwowe takie jak prokuratury  ora jednostki policji. Z wykazem wykonanych ekspertyz można zapoznać się na stronie euro-soft.pl

odczyt skasowanych nagrań