86 / 100

Odczyt skasowanych nagrań
odczyt skasowanych nagrań

Cellebrite Tel Aviv

Odczyt skasowanych nagrań. na dyktafon wykonujemy systemem UFED 4PC. System ten został stworzony i systematycznie aktualizowany przez Izraelską firmę CELLEBRITE Tel Aviv. Należy nadmienić że forma ta jest współtwórca słynnego systemu Pegazus. UFED 4PC pozwala na odzyskanie wszystkich nagrań usuniętych poprzez standardowe wykonania procedury „DELETE”. Procedura ta kasuje adresy dostępu do nagrania, natomiast samo nagrania nadal istnieje do momentu nadpisania przez inne pliko z nagraniami. Jeżeli w dyktafonie zostało wykonane formatowanie pamięci odczyt z wykorzystaniem UFED 4PC nie przywróci skasowanych nagrań. W tym przypadku należy stosowań inne czasochłonne i kosztowne metody.

Poniżej prezentujemy całą procedure odczytu.

odczyt mini dyktafonu na UFED 4PC

Badany dyktafon został podłączony do UFED 4PC . Wykonano odczyt w ekstrakcji fizycznej. Otrzymano następujące informacje:

  1. Typ przeprowadzonej ekstrakcji.
  2. Data i godzina wykonania odczytu.
  3. Ilość źródeł danych w chmurze które mogą podlegać ekstrakcji aplikacja UFED Cloud Analizer.
  4. Ilość aplikacji w badanym dyktafonie.
  5. Ilość istniejących nagrań w badanym dyktafonie. Czerwona cyfra w nawiasie sygnalizuje ilość nagrań skasowanych.
  6. Ilość danych bez kategorii.

odczyt testowy dyktafonu

Obok prezentowany jest szczegółowy wykaz nagrań istniejących w badanym dyktafonie:

  1. Odczytano pliki skasowane z podaniem daty i godziny ich wykonania.
  2. Odczytano nagrania nieskasowane z podaniem daty i godziny ich wykonania.

Odczyt wykonywany jest przez biegłego sądowego co umożliwia przedłożenie pozyskanego materiału w trakcie postepowania sądowego.

Telefon kontaktowy 501-159-03

e-mail biuro@podsluch.pl

odczyt skasowanych nagrań